Després d’un lleu descens continua augmentant l’atur a Moncada

wAtur juliol-agost

Segons les últimes dades sobre l’atur a Moncada, s’observa que Juliol continua la tendència de lleuger descens que s’havia iniciat al mes de juny. Així, en aquest mes van ser 21 persones les que van abandonar les files de l’atur, però, al mes d’agost s’ha recuperat el nivell del mes de maig, que se situava en 2637 aturats. Comparant les dades amb les del 2011, la variació anual per als mateixos mesos suposa  prop del 12% d’increment.